Smittesituasjonen: Forlenger lokale tiltak i ekstraordinært møte

Formannskapet i Harstad ble innkalt til ekstraordinært møte torsdag for å drøfte smittevernsituasjonen i Harstad.

Espen Ludviksen (Sp). Kari-Anne Opsal, Hugo Thode Hansen stiller i ekstraordinært formannskapsmøte i dag.  Foto: FRANK ROGER ROKSOY

nyheter

Krisestaben anbefalte å videreføre de innskjerpede tiltakene som ble innført for en uke siden.

Flertallet i formannskapet var enig vedtok torsdag å videreføre de lokale tiltakene til og med søndag 24. januar.


Fire nye smittede i Harstad onsdag

Alle fire kan knyttes til det lokale utbruddet, melder kommunen.


Her er tiltakene som blir videreført:

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

a. Treningssentre, idrettsanlegg og lignende steder. Dette gjelder ikke for lag som følger toppidrettsprotokollen.

b. Museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

c. Bingohaller, bowlinghaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.

d. Svømmehaller og øvrige offentlige basseng.

§ 2. Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.


Harstad kommune anmelder driver av utested etter smitteutbrudd

Etter et smitteutbrudd i kjølvannet av et musikkbingoarrangement på utestedet Verftet i Harstad, anmelder kommunen nå driveren av utestedet.


§ 3. Plikt til bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, ved bruk av kollektivtransport og taxi, og på andre lokaliteter hvor det ikke er mulig å holde en avstand på minst én meter.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.


Dette vedtar de nå: Tiltak for å stoppe smitten i Harstad

Her er tiltakene som formannskapet skal vedta klokka 14 onsdag.