To norske politiske partier har slått seg sammen

Det dreier seg om Partiet Folkealliansen og Generasjonspartiet.

  Foto: Illustrasjon - Peter Mydske/Stortinget

nyheter

– Generasjonspartiet har et så interessant partiprogram som på en god måte ivaretar mannen i gata sine behov som er helt i tråd med vårt program, sier leder for Folkealliansen, Per Christian Stenvaag i en pressemelding.

Sammenslåingen er begrunnet med at partiene har felles ståsted både når det gjelder opprettholdelse av velferdsstaten, reforhandling av EØS-avtalen samt at samfunnet må ta et større ansvar for de grunnleggende samfunnsoppgavene.

– Noe av grunnen til at vi nå går sammen med Generasjonspartiet er at GP er både beslutningsdyktig og har evnen til å fange opp de raske endringene i samfunnet som få andre politiske partier har evne til, sier Stenvaag. Han ønsker at sammenslåingen skal bedre sjansen til å få gjennomslag for politikk ved samarbeid. Ikke minst ved at de når ut til flere velgere.

– Vi ser veldig fram til et spennende samarbeid sier partileder Tone Coucheron i Generasjonspartiet.