Inngikk forlik etter tvist i arbeidsretten

En kvinne fra Sør-Troms fikk sparken av en stor arbeidsgiver i Harstad. Hovedbegrunnelsen var at hun hadde for mye sykefravær.

SIVILSØKSMÅL Hun ble sagt opp grunnet stort sykefravær. Tirsdagen skal Trondenes tingrett behandle saken.  Foto: Illustrasjon - Colourbox

nyheter

Kvinnen aksepterte ikke oppsigelsen, og stevnet arbeidsgiver for retten med krav om å få jobben tilbake, pluss 75.000 kroner i erstatning og sakskostnader dekket. Partene ble ifølge Trondenes tingrett enige om et utenomrettslig forlik før det falt noen dom i saken.


Ugyldig oppsigelse

Arbeidsgiveren mente en ansatt var for dårlig på samarbeid, og at han trakasserte kollegaer. Mannen ble derfor oppsagt. Trondenes tingrett har funnet oppsigelsen ugyldig.


Begrunnelsen for oppsigelsen var opprinnelig at kvinnen hadde for høyt sykefravær. Arbeidsgiveren anførte at hun hadde vært borte fra jobben i 37 prosent av tiden hun hadde vært ansatt, over 10 år. Man mente det ikke var rimelig at en arbeidsgiver skulle bære konsekvensene av et slikt omfang.