Leder:

Biler som flatpresses

NRK-dokumentaren «Sløsesjokket» bør bli en øyeåpner på mange hold. For her vises en lite belyst side ved den norske elbil-suksessen: Nyere el- og hybridbiler med tilsynelatende små skader moses flate hos bilopphoggere.

Både merkeverksteder og forsikringsselskaper bør se flere muligheter til å justere grensen for lønnsomme reparasjoner.

nyheter

De fleste av de 1400 vrakede bilene i denne kategorien i 2019 var under fem år gamle. Mange av dem kunne ha vært reparert, ifølge lederen for demonteringsfirmaet i «sjokkets» første episode.

Rett nok er Norge blant de beste i verden også på gjenvinning av biler, hele 98 prosent av materialene får nytt liv i andre former. Men kumlokk og solcelleanlegg kan utvilsomt produseres med mer ressursvennlige «råvarer» enn en flatbanket Tesla til en million eller en Nissan til en tredjedel.

Det er vanskelig å forstå hvorfor vi ikke reparerer med brukte deler, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Sant nok. Målsettingen om mer gjenbruk må i langt større grad kunne settes ut i livet også for skadde elbiler. Gjenvinning vil i mange tilfeller være å stoppe på halvveien bort fra bruk og kast. Da trengs det en mer kritisk holdning til standardsvaret «lønner seg ikke å reparere», det være seg en printer, en kjøkkenvifte eller en elbil.

Paradoksalt nok kan ordningen med momsfritt kjøp av elbil gjøre det mindre lønnsomt å reparere når det er full moms på deler og arbeid. For bilbransjen handler det ikke bare om å øke nybilsalget, men om sikkerheten og nybilgarantien når brukte, men kurante deler uten kjent historikk monteres inn. Det etterlyses med rette oppdaterte internasjonale krav for å fremme en forsvarlig gjenbruk på dette området. Her bør EUs nye gjenbruksplan bidra. Såkalt sirkulærøkonomi, som er ett av FNs bærekraftsmål, må fremskyndes over hele linjen

Men i påvente av skjerpede internasjonale regler, kan man undre seg over at demonteringsfirmaet i NRK-dokumentaren er storeksportør av bildeler til Europa og USA. I Sverige gjenbrukes 14 prosent, mot to i Norge. Både merkeverksteder og forsikringsselskaper bør se flere muligheter til å justere grensen for lønnsomme reparasjoner. Og i den forestående klimakur-meldingen til Stortinget bør Rotevatn og regjeringen anlegge et tilstrekkelig bredt perspektiv på klima- og miljøgevinstene ved å stimulere elbilsalget.