Leder:

Krafttak, nå igjen

Fra beskjeden ble gitt hadde ungdomsskolene og de videregående 14 timer til å forberede overgangen fra gult til rødt nivå.

Uforutsigbarhet, er den mest dekkende beskrivelsen av smittesituasjonen i starten på koronaens år 2.

nyheter

Det trengs mye organisering og logistikk for en periode med inndeling av elevene og mye digitalbasert undervisning, og perioden har ukjent varighet. Ap-leder Jonas Gahr Støre har utvilsomt et poeng i at et skolepersonale som har stått på for å tilpasse seg i en vanskelig situasjon burde ha fått bedre tid til forberedelsene. Støre møtte statsminister Erna Solberg til årets første duell i mandagens Politisk kvarter på NRK. Og kritikken for å komme bakpå gjaldt det meste av aktuelle koronatiltak, etter den nye pakken med påbud, forbud og retningslinjer som Solberg og helsemyndighetene fremla dagen før.

De til dels kraftige skjerpelsene omfatter blant annet også skjenkestopp, anmodning om å droppe alle unødvendige reiser og såkalt sosial nedstengning i to uker. Samtidig er den lenge etterlyste obligatoriske testingen på grensen iverksatt. Dette var på høy tid, ikke minst fordi Sverige og Danmark nå har et smittetrykk på internasjonalt toppnivå, og fordi et betydelig antall østeuropeiske jobbpendlere skal tilbake etter ferien.

Uforutsigbarhet, er den mest dekkende beskrivelsen av smittesituasjonen i starten på koronaens år 2. Nye mutasjoner synes å gjøre viruset langt mer smittsomt. Flere land vurderer på nytt full nedstengning. Følgelig også av kjøpesentre, et råd fra Folkehelseinstituttet som regjeringen foreløpig ikke er blitt kritisert for å droppe. Beslutningene om råd og anbefalinger blir i økende grad en balansegang, noe som også bør gjenspeiles i kritikken fra opposisjonspartiene.

Når statsministeren møter i Stortinget etter denne nye 14-dagersperioden, vil begge parter ha et bedre grunnlag for å vurdere timing og styrke i søndagens tiltakspakke. Norsk politikk er normalisert etter den relative koronaharmonien i fjor vår. Og bra er det, i et demokratiperspektiv. Men i likhet med koronatiltakene bør kritikken være proporsjonal. Studentene var forberedt på normal oppstart, men fikk ny beskjed like sent som skoleelevene. Å følge digitalforelesninger fra studentboligen i stedet for fra hjemstedet, er kanskje ikke blant de største problemene i disse tider.