Leder:

Hold fast på EØS

Ap sitter ikke i en regjering som ikke legger EØS-avtalen til grunn, punktum og ferdig snakka, sier Jonas Gahr Støre. Garantien utstedes overfor alle som bekymrer seg for et valgresultat som gir innflytelse til EØS-motstanderne Sp, SV og kanskje Rødt.

Uten EØS vil et lite land med stor eksport til EU møte alvorlige hindringer eksempelvis i form av inspeksjon og skjemavelde for sjømat.

nyheter

Kravet om å utrede alternativer til EØS, som også sterke krefter i fagbevegelsen står bak, fremføres med økt lydvolum etter brexit-signeringen. Uten unødig opphold ble den handelsavtalen britene omsider oppnådde med EU fremholdt som interessant for Norge. Forhåndskonklusjoner tjener imidlertid ikke den utredningen og den debatten EØS-motstanderne selv ber om.

Mye gjenstår å se når det gjelder de drøyt 1200 avtalesidenes møte med hverdagen. Toll- og kvotefrihetens nedside er at samhandelen vil kreve 50.000 årsverk til å håndtere det nye skjemaveldet, neppe den type vekst som trengs i britisk næringsliv. At friheten betyr netto økonomisk tap, benektes heller ikke av regjeringen. Et flertall av britene har holdt fast ved utmeldelsen fire og et halvt år etter folkeavstemningen med knapt «Leave»-flertall. Men i kontrast til Boris Johnsons noe andpustne jubel, mener bare 17 prosent i en fersk YouGov-måling at de har fått en god avtale.

Gjenstår å se gjør det også hvordan det går når EU-domstolen i praksis skal erstattes av forhandlinger, i en løpende prosess med krav om tilpasning til EUs regelverk. Her kan det i alle fall antas at en stor nasjon som Storbritannia vil ha mer tyngde enn et vesentlig mindre land, som er bedre tjent med like spilleregler. Uten EØS vil et lite land med stor eksport til EU møte alvorlige hindringer eksempelvis i form av inspeksjon og skjemavelde for sjømat. Det meste av næringslivet ville samtidig miste fordelene ved å være under EU-paraplyen under internasjonale handelskonflikter og med tanke på samarbeidet om den grønne omstillingen.

Koronavaksinen til Norge og klimasamarbeid kan eksemplifisere at det ikke er noen motsetning mellom EU-tilknytning og «Norge først». Den rødgrønne utredningen av alternativer vil formodentlig ikke åpne for EU-medlemskap. Da gjenstår EØS som den løsningen som har tjent og fortsatt vil tjene Norge best. Så får tiden og valgresultatet vise slitestyrken i Ap-lederens garanti.