Meninger:

- Man må bygge 12.000 kjernekraftverk for å erstatte verdens forbruk avfossil energi. I 2019 hadde bare 450 av dem

Professor Robert Pielke, Universitetet i Colorado, har regnet på hva det vil innebære å tilfredsstille den uforpliktende Parisavtalen om en fossilfri verden innen 2050, som politikerne våre vil bruke titalls milliarder årlig for å oppnå. Resultatet bør vekke til ettertanke.

  Foto: Illustrasjon - Colourbox

nyheter

Han har regnet forsiktig, og hadde han tatt med alle kompliserende forhold, hadde regnestykket blitt atskillig verre. Men det er håpløst nok. Regnestykket sto i magasinet Forbes.

Man må bygge 12.000 kjernekraftverk, hvert med kapasitet på 1 million tonn oljeekvivalenter for å erstatte fossil energi. I 2019 hadde verden ca. 450.

Dersom man skulle erstatte fossilt bare med vindturbiner på 2.500kW hver, måtte det bygges 1.500 turbiner hver dag fram til år 2050. 1.500 vindturbiner krever ca. 600 kvadratkilometer land. Eller ca. 6 Rolløyer pr dag.

Så det blir ca. 16 millioner vindturbiner som varer omkring 15-20 år, før man graver ned det som er igjen av de nesten 50 millioner ikke resirkulerbare, utslitte glassfibervingene. Hvis man leker litt med tallene så ser man at han ikke har tatt for hardt i.

Men en slik satsing ville aldri kunne gjennomføres av mange grunner. Det er for eksempel verken ressurser eller penger nok. Man ville heller ikke ha materialer til nødvendige batterier for blant annet å holde på energien til transport, det ville rett og slett stoppe opp. Tyskland setter nesten ikke ut vindturbiner lenger. De stoppet nesten helt på ca. 30.000 turbiner.

I tillegg måtte man ha atomkraft siden vindturbiner bare leverer ca. 30 prosent av tiden på grunn av for mye eller for lite vind. Noe som gjør vannkraften vår populær i Tyskland. Solkraft vil ikke monne i denne sammenhengen.

Etter å ha undersøkt ganske mye er jeg overbevist om at vi gudskjelov ikke har engang antydning til noe klimakrise. Temperaturen har steget ca. 1 grad de siste 160 år og nesten ingenting de siste 20, men CO2-en stiger som før uavhengig av verdens reduserte energiforbruk for tiden.

Havstigning har vi nesten ikke, bare noen millimeter. Så jeg føler meg forpliktet til å si ifra der jeg slipper til, om at vi blir feilinformert daglig uten å kunne protestere. For siste mulighet til å få ærlig informasjon og diskusjon i media var i TV2s Underhuset i 2015 hvor vår nobelprisvinner i fysikk Giæver, møtte Ciceros Samset til diskusjon. Ligger på Youtube. Etter det er stort sett alle media blitt CO2-religiøse og totalt ensidige. NRK kommer nesten daglig med rekorder, og sier at slik blir det framover. De blander konsekvent sammen daglig vær med klima som er vær over en 30-årsperiode.