Må hoste opp egenandelen i viktig bredbåndsutbygging

Kvæfjord fikk i november tildelt nesten fire millioner kroner fra fylkesrådet til utbygging av bredbånd. Resten av de 8,2 millionene i prosjektet må de selv vedta og bake inn i budsjettene.

OPPFØLGING Tildelingen av bredbåndsmidler var generøs. Nå er det Kvæfjord-politikernes tur til å matche midlene i form av 51 prosent av totalkostnadene i utbyggingen.  Foto: Illustrasjon - Colourbox

nyheter

Pengene ble utløst gjennom et vedtak på Stortinget i mars om å øke rammene til bredbåndsutbygging ute i kommunene. Midlene skal sikre raskt og godt internett der det trengs mest. Det vil si i områder det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging.

Troms og Finnmark fikk litt over 20 millioner kroner. Disse ble tildelt av fylkesrådene etter søknad, og utgjør 49 prosent av totalkostnadene. Kvæfjord søkte og fikk midler til utbygging i områdene Hemmestad, Austerfjorden og deler av Gullesfjorden.