Svar til Draglands innlegg om Rosa kompetanse:

– Jeg mener vi skal hegne om vår kristne tradisjon, men i ytringsfrihetens navn vil jeg ha lov til å kritisere meninger som jeg ikke er enige i, og Kjell Draglands meninger er jeg uenige i

I et leserinnlegg i Harstad Tidene 24. november i år skriver Kjell Dragland om rosa kompetanse. Som tidligere ansatt i kommunal barnehage i Harstad kan jeg ikke la hans meninger stå uimotsagt.

– Som kristensosialist reagerer jeg på at Dragland «stempler» mennesker som ny-marxistiske og vi skal fjerne alt som lukter av «kristen manns blod», heter det i dette innlegget fra Kittelsaa.   Foto: Illustrasjonsfoto

nyheter

Først vil jeg si at både Kjell Dragland og jeg, skal være glad for at vi har ytringsfrihet i Norge, og de som laget grunnloven i 1814, var radikale som fikk til en så liberal grunnlov.


Meninger:

Rosa kompetanse er slike nye tanker i tiden

Håkon Vahl er på mange måter en trivelig, folkelig kar. Han har i flere år vært tydelig pådriver for å få Harstads politikere til å utarbeide og vedta en handlingsplan for «god oppførsel». Og hvem skulle vel være uenig i en slik tanke? Men i lys av vår unike ytringsfrihet, må det være tillatt å være uenig i noen av de tanker som rører seg i tiden.


Men tilbake til saken, jeg kan være enig om at rosa kompetanse ikke etter min menig er et bra utrykk for at vi som arbeider i barnehage og skole skal få økt kunnskap om kjønnsidentitet til barn i Norge. Men den diskusjonen lar jeg ligge.

Som kristensosialist reagerer jeg på at han «stempler» mennesker som ny-marxistiske og vi skal fjerne alt som lukter av «kristen manns blod». Jeg mener vi skal hegne om vår kristne tradisjon, men i ytringsfrihetens navn vil jeg ha lov til å kritisere meninger som jeg ikke er enige i, og Kjell Draglands meninger er jeg uenige i.

Han har satt opp 4 punkt som jeg vil diskutere.

1. Så vidt jeg vet så snakker vel biologien og vitenskapen om at det kan være flere kjønn enn to. Dette kan jeg dessverre ikke dokumentere på nåværende stund.

2. Familien med far, mor og barn skal omdefineres. Her mener jeg at forståelsen av hva som er familie, utvides og ikke omdefineres. Det tror jeg er veldig sunt.

3. Seksualisering av alle områder. Ja her kan jeg til dels være enig, men det er ikke økt kunnskap om rosa kompetanse som har ført til økt seksualisering i Norge. Det er vel heller det at sex selger, som har gjort at det er blitt økt fokus på sex.

4. Dekonstruksjon. Omdefinering av ord og hva ordet betyr. For eksempel ordet TOLERANSE. Har inntil nylig betydd; Det at en må kunne tåle at andre mener noe annet enn det en selv mener.

Det mener jeg at det fremdeles betyr, og skal bety. Dette er ytringsfrihet i praksis.

5. Jesus er kanskje den mest ‘revolusjonære’ person som har satt sine føtter på denne jord. Jesus sa; jeg er sannheten, veien og livet.


Håkon Vahl svarer Kjell Dragland:

Toleranse og respekt er tanker i tiden

Kjell Dragland frykter at Handlingsplanen for Seksualitets- og kjønnsmangfold skal fjerne alt som lukter «kristen manns blod». Det kan jeg forsikre han om at det er det ingen fare for.


Var det ikke Jesus som sa: Til slutt står det tre ord igjen Tro-håp-kjærlighet, men det største er kjærligheten. For meg er dette det viktigste at alle mennesker skal kunne elske den personen de vil, og at de kan leve som den personen de er.

For meg personlig skulle jeg ønske at barnehage- og skoleansatte hadde hatt rosa kompetanse når jeg vokste opp på 1960- og -70 tallet. Da kan det hende at jeg hadde funnet ut at jeg var bifil mye tidligere, og ikke ventet til jeg var blitt 56 år. Det var når jeg fant ut at jeg var bifil at jeg virkelig følte meg fri. Jeg mener at vi som har en annen legning en heterofile ikke kan bli fri med hjelp av religion. Vi er skapt i guds bilde vi og.