Undertegner med entreprenøren

Tirsdag signeres kontrakten mellom Kvæfjord kommune og utførende entreprenør om bygging av vei, vann og avløp i Berg-Engen Boligfelt på Borkenes.

foto: Kvæfjord kommune 

nyheter

Første byggetrinn vil gi 16 nye byggeklare kommunale tomter sentralt på Borkenes. Arbeidet igangsettes i år, og noen av tomtene vil være byggeklar allerede til sommeren 2021.

Boligfeltet er lokalisert nordøst for Borkenes sentrum. Det er gangavstand til skole, barnehage og sentrum. Boligfeltet har i sin helhet solvendt og har god utsikt over fjorden og Kveøy, reklamerer kommunen.

Feltet består totalt av cirka 50 tomter. Prisen er ikke endelig fastsatt, men vil ligge rundt 650 kroner per kvadratmeter.