Får gapahuk, bålpanne og benk til en verdi av 72.000 kroner

Kveøy Bygdeutvikling skjøt blink da de sendte søknad til Samfunnsløftet (Sparebank 1 Nord-Norge).

GAPAHUK Kveøy Bygdeutvikling fikk klaff med søknaden.  Foto: Illustrasjon - Bengt Simonsen

nyheter

Ifølge facebooksiden "Kveøy Nytt" skal den plasseres på toppen av øya i mai til neste år. Visstnok skal Kveøy Bygdeutvikling ha fått hjelp av et helt lite kompani på grendehuset, den dagen søknaden skulle skrives. Det som gjenstår er å stable på beina dugnadsgjengen som skal sette opp gapahuken, som de håper så mange som mulig skal få glede av i ettertid.

Stikkordet for søknaden og totalprosjektet er møteplasser. Sparebanken 1 skriver selv: "Den nordnorske befolkningen er den største eieren av Sparebank 1 Nord-Norge, og får dermed den største delen av utbyttet. Nord-Norge ønsker seg flere møteplasser, som skaper mer bolyst og nye vennskap. Vi fikk inn 452 søknader om støtte til gapahuker, benker, bålpanner og plantekasser. Til møteplassen dere har planlagt gir Samfunnsløftet en gapahuk, en bålpanne og en benk, til en samlet verdi av 72.350 kroner".