De vil ruste opp kommunale veier

Flertallet i formannskapet vil gjøre et krafttak på kommunale veier i Evenes.

Kommunestyregruppa bestående av Arbeiderpartiets og Senterpartiets folk, har prioriteringen klar for neste års budsjett i Evenes.  Foto: Pressefoto

nyheter

Evenes kommune har en stram økonomi de nærmeste årene og må prioritere hardt, samtidig som kommunen har helt nødvendige utgifter for å legge til rette for vekst, skriver Evenes Ap og Evenes Sp i en pressemelding.

Heldig

Det merkes tydelig i økonomien for kommunen at det investeres i flunkende ny skole for alle elevene i kommunen. Nyskolen med flerbrukshall og basseng står ferdig til sommeren og erstatter den gamle skolen fra sekstitallet.


Disse 19 vil jobbe som arkiv og dokumentansvarlig i Evenes

I alt har 19 personer, syv menn og tolv kvinner, søkt på stillingen som arkiv og dokumentansvarlig i Evenes.


– Vi er i så heldige at vi kan budsjettere med flere innbyggere i årene som kommer. Men alt koster. Vi må sikre at folk som kommer til området forstår at det er bra å bo i Evenes. Og så må vi selvfølgelig ta godt vare på de innbyggerne vi har samtidig. Vi vil derfor blant annet investere fire millioner til sammen i 2021 og 2022 for å få flere kommunale veier opp til en bra standard, sier ordfører og Ap-leder Terje Bartholsen i meldingen.

Vekst

Elevtallet i skolen synker fortsatt i Evenes og det medfører en stilling mindre på skolen fra høsten av. Også helse og omsorg må tåle nedgang i stillinger. Men alt skal skje ved naturlig avgang. Evenes budsjetterer samtidig med en forsiktig vekst i folketallet.


Bråk fra nye kampfly gjør at 150 boliger vurderes støyisolert

For å slippe for mye støy inne i husene når de nye kampflyene flyr over fra Evenes, skal Forsvarsbygg på befaring til rundt 150 boliger for å vurdere ulike typer støyisoleringer.


– Vi må i tillegg til å ruste opp veiene bruke mer penger på å klargjøre tomter for å sikre nye innbyggere. Interessen for å bo i Evenes øker og flystasjonen bygger kraftig opp fra 2021. Det er nå vi har muligheten. Økning i folketallet er helt avgjørende for at vi fortsatt skal gi gode tjenester til både dagens innbyggere og nye innbyggere, sier varaordfører Svein Nilsen fra Sp.

Hvis kommunestyret 3. desember følger innstillingen fra flertallet i formannskapet blir det også nye nettsider for Evenes kommune i 2021.


Jubler for endelig vedtatt reguleringsplan: – En milepæl for oss

Ordfører Terje Bartholsen mener staten har fyrt av startskuddet for videre utvikling rundt flystasjonen.