– Rådmannen tåkelegger

SVs eneste representant i Tjeldsund kommunestyre, Odd Are Hansen, liker dårlig at rådmann Torbjørn Simonsen mener at SV tar feil når partiet legger ut tall på Facebook som egentlig er rådmannens egne tall.

SÅR TVIL: SV-representant Odd Are Hansen mener rådmann Torbjørn Simonsen sår tvil om partiets troverdighet.   Foto: Per Jan Pedersen

nyheter

Det ble i onsdagens kommunestyremøte stilt spørsmål om SVs facebookpost der et underskudd for fireårsperioden på 60 millioner kroner og rådmannens innsparingsforslag med nedleggelser av blant annet skoler og barnehager, ble presentert.


Dramatiske innsparingstiltak i Tjeldsund

Rådmann Torbjørn Simonsen presenterte i forrige ukes formannskapsmøte forslag til omfattende innsparingstiltak for de neste fire årene.


Tallene forandrer seg

Rådmannen svarte at han ikke kjente seg igjen i tallene.