Kjemper for at Gausvik barnehage skal bestå

Neste år starter byggingen av nye Sørbygda barnehage. Nå gjenstår det bare å finne ut av størrelsen – og hvorvidt Gausvik barnehage består.

NEI TIL STENGING: Edvin Eriksen (SV) er ikke ute etter å spare penger i byggingen av nye Sørbygda barnehage. Derimot er det viktig for han å la Gausvik barnehage leve.   Foto: Frank Roksøy/Privat

nyheter

Kommunedirektøren har lagt frem et forslag der han anbefaler å bygge barnehagen i Sørvik med fire avdelinger dimensjonert for 72 korrigerte plasser. Deretter vil driften av Gausvik barnehage vurderes løpende ut fra antall barn som søker plass i barnehagen, og dem samlede kapasiteten i Sørbygda. Dette er allerede bestemt i kommunestyret, men nå legges det frem flere løsninger for driften.


Utvalg for oppvekst og kultur torsdag:

Vurderer nedskalering for planlagt barnehage: – Ikke en god løsning

Politikerne må prioritere. Kommunedirektøren anbefaler fortsatt fire avdelinger i nye Sørbygda barnehage.


Det er bestemt at barnehagen i Fauskevåg legger ned driften uansett hvor mange avdelinger som opprettes i Sørbygda barnehage.