DEATT:

Gatelys gir trygghet og trivsel: Hvorfor må vi i «utkantstrøkene» til stadighet ta opp kampen for veilys?

Formannskapet i Tjeldsund kommune har nå vedtatt at forslag til nye retningslinjer for veg- og gatebelysnings skal sendes ut på høring, og hvor de senere i vinter endelig skal vedtas i kommunestyret.

Tjeldsund kommune sender nye retningslinjer for veg- og gatebelysnings ut på høring.  Foto: Frank R. Roksøy

Hvorfor vi i «utkantstrøkene» til stadighet må ta opp kampen for veilys er merkelig, særlig når man tenker på at hele Tjeldsund i seg selv er som bygdekommune å regne.

nyheter

Dette betyr at det i tiden fremover vil være mulig for innbyggerne å påvirke hvor og hvordan gatelysene skal virke i kommunen.

Tilsvarende prosesser som dette er vi fra «gamle» Skånland kjent med fra tidligere. Både i 2015 og i 2017 har retningslinjer for gatelys stått på sakslisten til kommunestyret. I begge tilfellene har har både vedtatte (2015) og foreslåtte (2017) retningslinjer resultert i betydelig debatt i lokalsamfunnet. For ikke å skape uro er det derfor viktig at innbyggerne denne gangen sier i fra så tidlig som mulig hvordan retningslinjene bør være.

I forslaget til retningslinjer skisseres ulike løsninger om hvor og hvordan veibelysningen skal være, men tolker man det som blir skrevet her synes retningen å være tydelig; antall lyspunkt bør reduseres. Og ser man bort i fra boligfelt og sentrumsområder, som begge har høy prioritet, virker det til å være i grendene at kuttene kan komme. Det er vi i SV bekymret for.


Nå skal alle gatelysene i Tjeldsund være tent døgnet rundt

Formannskapet i Tjeldsund kommune har i dag vedtatt at alle kommunens 2415 gatelys skal være tent til enhver tid.


Hvorfor vi i «utkantstrøkene» til stadighet må ta opp kampen for veilys er merkelig, særlig når man tenker på at hele Tjeldsund i seg selv er som bygdekommune å regne. Faktisk så er det slik at man må kjempe for lys selv etter at retningslinjene er politisk vedtatt. Slik har det vært langs kommunal vei i Sandmark hvor jeg som kommunestyrerepresentant i årevis har poengtert at det mangler lys i 7-8 armaturer. Hver gang har jeg blitt møtt med politisk handlingslammelse eller administrative påpekelser. I tillegg til Sandmark mangler det også noen gatelys i Årsandvika i Grovfjord, og kanskje gjelder dette andre steder også. Det bør være unødvendig å understreke at politisk vedtatte retningslinjer er endelig, skal inkludere alle, og at ordføreren som øverste politiske leder må påse at disse blir fulgt.

Odd Are Hansen frykter at kutt i antall lyspunkt vil komme i grendene.  

Det kan så være at vei- og gatebelysning ikke er en lovpålagt kommunal oppgave, men gatelys er så visst en forventet oppgave. Med andre ord er dette kostnader som politkerne bør og må prioritere i budsjettarbeidet. Og vi har bevist at vi kan. I formannskapet nylig vedtok vi å skrote «nattslukking», og dermed er lysene på til langt ut på morgenen. Et viktig tiltak, ikke minst for tryggheten. I prosessen videre mener jeg det vil være viktig å se på ytterligere tiltak som forsterker trafikksikkerhet i stedet for å begrense. Eksempelvis bør man i påvente av gang- og sykkelveier benytte LED-pærer på strekningen Skånland Skole- Elvemo, ved Grov Skole og på Sandstrand. I tillegg må Evenskjer sentrum få forsterket belysning, det holder nemlig ikke at man i påvente av en sentrums-oppgradering må akseptere at mørket tar helt overhånd.

Å appellere til rettferdighet når det gjelder gatelys bør være unødvendig i prosessen fram mot vedtak, men jeg gjør det likevel. For det føles urettferdig når innbyggere på små steder aldri blir lyttet til, mens man i sentrumsområder knapt trenger å løfte et øre. Tjeldsund SV mener det må være likhet for alle og derfor unngå å komplisere retningslinjene for vei- og gatebelysningen når disse skal vedtas. Det bør enkelt og greit være kommunes oppgave å drifte, vedlikeholde og fornye gatelys både langs kommunale og fylkeskommunale veistrekninger. I tillegg bør man si noe om drift, fremdrift og tilstand, men uten at dette bidrar til uklarheter. Når disse retningslinjene forhåpentligvis blir vedtatt må det være i kommunes plikt å følge disse.