MENINGER:

– Kommunen må være mer aktiv i arbeidet mot diskriminering og mangfold

Harstad Rødt mener det er på høy tid med en mangfoldsplan, men etterlyser kostnadene i forkant av kommunestyremøtet.

Julie Løtveit  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

Heldigvis bor vi i en kommune der politikerne fra første dag har vært positive til denne planen, men Rødt Harstad ønsker at kommunen er mer aktiv i arbeidet mot diskriminering og for mangfold.

Vi har lenge etterlyst en kjønns- og seksualitetsmangfoldsplan i Harstad kommune, og er glade for at en slik plan nå endelig foreligger. Planen slår fast at Harstad kommune skal arbeide for å øke kunnskapen om og respekten for kjønnsmangfold, skape større trygghet for de av oss som bryter med kjønns- og/eller seksualitetsnormen og øke kompetansen i samfunnet.

Mer kunnskap om ulike kjønnsuttrykk og seksuell orientering vil fremme frihet og større handlingsrom for alle innbyggere. Vi stiller oss bak visjonen og hovedmålet for planen, men vi ønsker oss at planen skal være tydeligere på hvem som er ansvarlige for de ulike tiltakene, og at det knyttes midler til tiltakene. Dette meldte vi inn i høringsrunden. Planen slår for eksempel fast at ansatte i skoler og barnehager skal få tilbud om oppdatertkunnskap og kjønns- og seksualitetsmangfold i løpet av planperioden.

Det stiller vi i Rødt oss selvsagt bak, men vi lurer på hvilke prioriteringer som her overlates til den enkelte ansatte, og om den enkelte ansatte forventes å velge slik kompetanseheving på bekostning av annenkompetanseheving. Det er mye som er viktig og ressursene er knappe!

Vår viktigste innsigelse mot denne planen, er at det ikke er knyttet et eget budsjett til planen, og at det derfor kan være at viktige kompetansehevingstiltak må bli satt opp mot hverandre. Vi håper kommunestyret ikke vil vedta planen uten medfølgende budsjett. Vi synes også planen mangler tiltak retta mot holdningsskapende arbeid blant ungdom, og ønsker å foreslå at kommunen benytter seg av kursopplegget Restart i regi av Skeiv Ungdom som en del av undervisningen om kjønn, sex og kropp.

Vi ønsker at kommunen gjør et overslag på hvor mye det vil koste at alle elever i 8.klasse får et slikt kurs, og sette av nødvendige midler til dette. Vi mener dette bør være et av et av de viktigste tiltakene i planen, siden vi veit at «homo» fremdeles er det mest brukte skjellsordet i norske skolegårder og at behovet for holdningsskapende arbeid er stort. I tillegg trur vi at det vil kunne ha avgjørende betydning om ungdommer som bryter med heteronormen får mulighet til å møte åpne og trygge skeive ungdommer gjennom Restart.

Vi tror det er nødvendig å sette av øremerka midler til konkrete tiltak utover budsjett slik at vi fåren plan som ikke bare beskriver gode holdninger og edle ønsker, men viser ansvarlighet og evne til gjennomføring fra kommunens side.