800.000 til åtte ulike næringshager og inkubatorer

Fylkeskommunen har bevilget til sammen 800.000 kroner til åtte ulike næringshager og inkubatorer i Troms og Finnmark. Midlene skal benyttes til mobiliseringsarbeid blant bedrifter i distriktene, ifølge en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.
nyheter

Tilskuddsordningen Distriktsmobilisering rettes mot aktiviteter som skal mobilisere kriserammede bedrifter i distriktene til etablerte støtteordninger for utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljø samt til koronakrisetiltak.

Det er blant annet innvilget støtte til digitale møter som skal koble bedrifter sammen.

– Gjennom distriktsmobilisering ønsker vi å sikre at kriserammede bedrifter i distriktene er kjent med de virkemidlene som er tilgjengelige for dem, og slik bidra til at konsekvensene av koronakrisen blir så små som mulig for næringslivet i regionen, skriver fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen (Sp) i pressemeldingen.

Disse har mottatt støtte:

  • Kupa AS
  • Pro Barents AS
  • Orinor AS
  • Sápmi Næringshage AS
  • Nordkappregionen Næringshage AS
  • Hermetikken Kulturnæringshage AS
  • Halti Næringshage AS
  • Næringshagen Midt-Troms AS