Helse og omsorg skal kutte 39 millioner: Nå kvesses sparekniven

Politikerne kvesser spareknivene foran arbeidet med å få ned utgiftene i helse og omsorgssektoren.

Tøffe tak: Kommunalsjef Rita Johnsen forventer tøffe tak når kuttene starter i helse- og omsorgssektoren. Foto: Frank R. Roksøy 

nyheter

Allerede onsdag skal saken behandles i helse og omsorgsutvalget, deretter skal den til eldrerådet, før saken vedtas i kommunestyret 5. november.

I 2019 brukte helse og omsorg 39 millioner kroner mer enn budsjettert. Merforbruket skal spares inn gjennom 2,5 år. I år skal utgiftene ned med 5 millioner. Deretter reduseres utgiftene med 17 millioner i 2021 og like mye i 2022.