Statsbudsjettet:

Satser videre i Evenes med 1,3 milliarder

Foreslår 1,3 milliarder kroner til Evenes flystasjon.

NYBYGG: Slik kan den nye oppstillingsplassen for de nye maritime patruljeflyene bli seende ut på Evenes.  

nyheter

Regjeringen foreslår en økning på om lag 3,5 milliarder kroner som gir et forsvarsbudsjett på omkring 64,5 milliarder kroner i 2021.

Det er en reell økning på 4,1 prosent fra budsjettet inneværende år og en reell økning på 30 prosent siden 2013. Forsvarsbudsjettene har økt hvert år under denne regjeringen, med en kraftig årlig opptrapping hvert år fra 2017. Med forslaget følger regjeringen opp lovnadene i langtidsplanen for forsvarssektoren, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Det er i hovedsak Hærens forsyningsberedskap som blir styrket, og totalt er det i 2021 satt av over en halv milliard kroner til forsyningsberedskap – spesielt ammunisjon, reservedeler og medisinsk forbruksmateriell.


Norge, Sverige og Finland vil samarbeide om operasjonsplanlegging

Torsdag signerte de norske, svenske og finske forsvarsministrene en avtale om styrket forsvarssamarbeid.


– Regjeringen har tatt viktige grep og snudd utviklingen i Forsvaret. Norge står i dag bedre rustet til å ta vare på våre tryggingsinteresser. Forsvaret opererer mer og har et høgyere aktivitetsnivå enn på mange år. Samtidig står Forsvaret overfor store utfordringer i 2021, heter det i pressemeldingen.

– Gjennom fortsatt og økt satsing på forsyningsberedskap, vil Forsvaret gradvis øke sen evne til å tåle påkjenninger, og vi legger til rette for en robust struktur og operativ evne over tid. Betre forsyningsberedskap er høyt prioritert hos forsvarssjefen, skriver forsvarsministeren.

– Dette er veldig gledelig og bygger opp under de forventningene vi har hatt til utbyggingen på Evenes. Det gir både under utbyggingstiden store lokale ringvirkninger for næringslivet og befolkningen, og gode langsiktige ringvirkninger gjennom ansatte som skal være i aktivitet på den fremskutte jagerflybasen når den står klar. Det vil være innbyggere som er med på å utvikle regionen, sier en fornøyd stortingsrepresentant i Troms Kent Gudmundsen (H) om saken.

Regjeringen foreslår derfor blant annet:

  • styrke forsyningsberedskapen med omkring en halv milliard kroner. Det er i hovedsak Hæren som blir prioritert i 2021 – med ammunisjon, reservedeler og medisinsk forbruksmateriell.
  • investere om lag 220 millioner kroner i bygg for kavaleribataljonen på Porsangmoen og jegerkompaniet på Høybuktmoen i Troms og Finnmark.
  • investere rundt 1,3 milliarder kroner i Evenes flystasjon i Nordland.
  • investere rundt en milliard kroner til Ørlandet flystasjon i Trøndelag.
  • investere rundt 350 millioner kroner til Haakonsvern i Vestland.
  • øke investeringen i nye maritime patruljefly, sjømålsmissil og landbasert transportstøtte med til sammen 1,4 milliarder kroner.
  • finansiere nye kampfly med baseløsning med syv milliarder kroner.
  • en milliard kroner til Norges innsats i internasjonale operasjoner.
  • ha et høyt aktivitetsnivå i Forsvaret og bygge opp avdelingene i Finnmark landforsvar.