Ekteparet Geir og Bente startet nytt reiselivsprosjekt i Evenes

Ekteparet Bente Frankki og Geir Elvebakk Moski har startet selskapet Moski reiseliv på hjemplassen Snubba i Evenes.

KOMPETANSE: Ekteparet Bente Frankki og Geir Elvebakk Moski har solid kompetanse innenfor samisk kultur og tradisjoner. Arkivfoto: Per Jan Pedersen 

nyheter

De ønsker gi et samisk aktivitets- og opplevelsestilbud til barn og andre. Kontakten med dyr har fått en viktig plass på den nye nettsida til bedriften.

Markasamisk historie

I dag er det «villsauer» rundt oss på Moski gård. De går på innmarksbeite og har daglig kontakt med folk, forteller Bente Frankki.