Meninger:

Uheldig opptreden av ordfører med ennå tre år igjen av sin regjeringstid

Etter «seieren» i kommunestyret 1. oktober går Harstad kommunes ordfører. Kari-Anne Opsal, ut i Harstad Tidende dagen derpå og uttrykker «en stor lettelse!» over knappest mulig overvekt for at skipsverkstedet HSI skal bygge ny kino og ditto bibliotek i byen (Kaarbøkvarteret).

Her stemmes! Flertallet i kommunestyret gir grønt lys for ny kino og bibliotek. Foto: Frank R. Roksøy 

Her gir flertallet i kommunestyret grønt lys for ny kino og bibliotek. Foto: Frank R. Roksøy 

nyheter

«Lettelsen» ordføreren beskriver framstår både hoverende og udiplomatisk. Dette inntrykk dempes ikke av at Opsal «håper gemyttene demper seg over tid».

Det var kun én stemmes overvekt i favør av «den maritime investering» til 240 millioner kroner. Kommunen er blitt tilbudt å kjøpe etablissementene for 270 millioner, altså skulle HSI/Kaarbø Utvikling beregne seg en fortjeneste på 30 millioner kroner. Nå må Harstad kommune i stedet betale leiekostnader til forannevnte «landinvesteringskåte» bedrift». Til hvilken leiepris framkommer ikke i HT, og da vel heller neppe i kommunestyret.

Det eneste vi får opplyst i HT er at daglig leder i HSI opplyser at «vi tjener nesten ingenting på dette prosjektet.». Det samme har så visst ikke Harstads kommunedirektør ment i sin innstilling. Tvert imot har han uttalt at kommunen ikke har råd til å være med på samme prosjekt. Her går altså først og fremst ordføreren imot sin forutsatt nærmeste økonomiske rådgiver, og skal for bokstavelig enhver pris ha oppført og leid de nye lokalitetene. Og dette uten at det skal gå på bekostning av det nye helsehuset og ditto nye skoler. Rekker man å utføre alt forannevnte før neste kommunevalg i 2023, kan mye være vunnet for «byordføreren»

Endelig tør man spørre: Hva kan man benytte de gamle lokalene i hhv. Eriks gate (kinoen) og på kulturhuset (biblioteket) til? Kanskje nye, lønnsomme(!), investeringer av HSI eller Nordic Managment?