Stevner Harstad kommune i Gullhauggata 4-saken:

Krever millionerstatning

Nylig leverte brødreparet Ole Henning og Pål Sveinung Mathisen stevning til Trondenes tingrett mot Harstad kommune ved ordfører Kari-Anne Opsal.

stevner kommunen: Ole Henning og Pål Sveinung Mathisen stevner Harstad kommune for Trondenes tingrett og krever mer enn en million kroner i erstatning for verdiforringelse av eiendommen til høyre på bildet etter at bygget til venstre fikk byggetillatelse på et område de ifølge reguleringsplanen ikke hjemler dette. Foto:Frank R. Roksøy 

nyheter

I påstanden krever de to at Harstad kommune dømmes til å betale 1.050.000 for den verdiforringelsen som er påført eiendommen i Gullhaugen Allè 2 etter oppføring av bolighuset i Gullhauggata 4 av tiltakshaverne Kjell og Ninni Korsmo.

I tillegg krever Ole Henning og Pål Sveinung Mathisen erstatning på 17.6000 for utlegg til taksering av eiendommen.