Meninger:

Æ si JA til fair play og en fortsatt ryddig prosess i kino og biblioteksaken!

Og æ si JA til ny 4-salers moderne kino og et fantastisk flott bibliotek i Kaarbøkvartalet.

  Foto: Skisse: Hille Melbye Arkitekter.

nyheter

Sammen med nytt hotell, blått visningsenter, leiligheter, forretninger, restauranter, kafeer og videregående skole gir det Harstad et unikt og helhetlig tilbud til en pris som æ håpe våre dyktige politikere sier ja til! Vi skal nu og i fremtida både ha nåkka å leve av - og leve for i den fine byen vår!

Nye arbeidsplasser vil gi kommunen skatteinntekter som dekker inn merkostnadene til leie av kino og bibliotek og mere til. Og veksten i antall innbyggere vil sikre økte inntekter til kommunen som gir oss råd til både sykehjemsplasser, nytt helsehus og nye skoler. Jeg har stor tillit til at dagens politiske og administrative ledelse i kommunen, med Kari-Anne, Espen og Hugo Thode i spissen sier JA til HSI og Kaarbøkvarteret og samtidig klarer å styre kommuneøkonomien på en god måte. En krevende jobb men det vil dokker klare!

Vi må tørre å satse for å skape veksten den vi er helt avhengige av i framtida og private investeringer i byens sentrum på samme milliardstørrelse som Forsvaret investerer på Evenes - det er en mulighet vi ikke kan si nei til. Derfor skal vi også heie på og gi stor kred til Sverre og Nordic sin store på boliger, forretninger og underholdning/næringsarealer på Larsneset. Det blir et kjempebra supplement til både Kaarbøkvarteret og alt det andre positive som skjer i sentrum og byen/regionen forøvrig. Men etter å ha meldt seg ut av konkurransen om kino og bibliotek på oppløpssida, så nytter det ikke for Nordic å komme med ei ny påmelding nå langt inn i overtida. Det har heldigvis politikerne og kommunens administrasjon skjønt, slik at vi er sikret fair play og redelig spill helt til mål!

Lykke til med viktige og gode beslutninger og investeringer - FOR HARSTAD