Disse får ekstra innflytelse i nykommunen

Tjeldsund kommune har i siste kommunestyremøte oppnevnt fire kommunedelsutvalg.

Nina Røberg skal lede kommunedelsutvalget i Ramsund, mens Dag Jøran Olsen (innfelt til venstre) leder Skånland-utvalget med blant andre Roger Boltås (innfelt til høyre) som medlem.  Foto: Arkivfoto/collage

nyheter

Utvalgene skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller, samt ivareta innbyggernes interesser i saker som er viktige for lokalmiljøet. Kommunedelsutvalgene velges for fire år av gangen, etter forslag fra lag og foreninger i området.

Grov/Sandstrand: Medlemmer: Øyvind Strøm, Signe Andreassen, Marianne Bendiksen, Torgeir Benjaminsen og Vanja Elvenes. Som leder velges Øyvind Strøm, og som nestleder velges Signe Andreassen.