La fram sine argumenter for Høyesterett:

- Privatpersoner mot en kommune er et uendelig skjevt styrkeforhold

I går la advokat Sicilie Kristin Kanebog fra Eurojuris i Harstad fram for Høyesterett argumentene for at Sametinget skal få lov til å erklære partshjelp til fordel for to av ofrene i det som er kjent som «Tysfjordsaken».

MERKEDAGER Sicilie K. Kanebog har spennende dager som advokat foran Høyesterett i et viktig prinsipielt juridisk spørsmål.  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

I dag skal motpartens advokat, som representerer Narvik, legge fram argumentene for at Sametinget ikke bør få være partshjelp.

I et intervju med statskanalen Nrk sier hun at det er veldig viktig for søstrene at Sametinget får stille som partshjelp. Søstrene har stevnet kommunen med krav om erstatning på 16 millioner kroner for langvarig omsorgssvikt de mener kommunen hadde ansvar for å stanse.