Meninger:

Fritidsrenovasjon og en raners bekjennelse

Henningsens og Eilertsens historiefortelling er noe ufullstendig, og vi kan fortsatt tillate oss å kalle dette ran på høylys dag.

  Foto: Illustrasjon - Lise Åserud / NTB scanpix

nyheter

I fredagens utgave av Harstad Tidende er Trond Henningsen og Frank Eilertsen, begge kommunestyremedlemmer for Arbeiderpartiet, sistnevnte også styremedlem i Hålogaland Ressursselskap, ute i et forsøk på å frita seg for ansvaret ved å innføre renovasjonsgebyr på hytter og fritidseiendommer i Harstad kommune.

Begge innleggene gir inntrykk av at man nærmest ikke hadde noe valg, og måtte følge loven og innføre dette gebyret. Det henvises videre fra Eilertsen til forurensningsforskriften for å finne ryggdekning. Det er lov å forsøke seg, men da blir man ofte arrestert i etterkant.

Det som det blant annet hoppes elegant over, er at forskriften gir valgmuligheter, og den enkelte kommune kan enkelt spare innbyggerne sine for dette ekstra gebyret dersom viljen er til stede.

Etter forurensningsloven kan kommunene utarbeide egen forskrift som er nødvendig for å få til en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall. I loven er det bestemmelser for fritak og unntak som kan benyttes. Gjennom renovasjonsforskriften kan det gis bestemmelse om at renovasjonsordningen bare skal gjelde i tettbygde strøk. Boliger eller hytter som ligger utenfor tettbygde strøk vil da ikke være omfattet av renovasjonsordningen.

Så da blir Henningsens og Eilertsens historiefortelling noe ufullstendig, og vi kan fortsatt tillate oss å kalle dette ran på høylys dag. Flertallet i Harstad kommunestyre har selv valgt å ilegge innbyggerne dette gebyret, ta ansvaret for det!