Krangler om naustbygging ved Ibestadvannet – havner på Fylkesmannens bord

Johan Steen har klaget til Fylkesmannen i Troms og Finnmark etter at formannskapet i Ibestad kommune har avslått hans søknad om å sette opp naust ved Ibestadvannet.

KONFLIKT En søknad om bygging av naust ved Ibestadvannet har havnet på Fylkesmannens bord.  Foto: Illustrasjon - Trond Skog

nyheter

Møtet i formannskapet ble avviklet 26. august. Området det er snakk om ble tildelt Steen av Vik Grunneierlag, som i mange år har ønsket en reguleringsendring av området. I klagen til Fylkesmannen skriver Steen blant annet:

– Etter min søknad om bygging har saken til stadighet blitt trenert og stadig nye momenter fremkommet – i det alt vesentligste fra kommunens politiske ledelse. Noen av dem så grunnløse, at det må påtales.