Harstad Høyre snur om veipakken: – Vi skal ha hånda på rattet

Nå ønsker Harstad Høyre å være med å bidra til ferdigstillelse av Harstadpakken, men partiet stiller klare betingelser.

GANG- OG SYKKELVEI: Einar Jahre Mustaparta sier satsingen på realiseringen av prosjektene knyttet til myke trafikanter vil ha høy prioritet. Et av disse er strekningen fra Kanebogen til Byskillet.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Ifølge gruppeleder Einar Mustaparta er et av kravene at Høyre vil ha en person med i styringsgruppa for Harstadpakken.

– Vi ønsker en plass her, og har en klar forventning om å få dette kravet igjennom. Nå er det viktig å få gjennomført det meste av det som opprinnelig lå til grunn for at det ble et flertall for Harstadpakken. Det betyr en ferdigstillelse av gang- og sykkelveinettet, rundkjøringene ved Rema og i Harstadbotn. Et annet krav vi stiller er en minst mulig økning av bompengesatsen, noe vi mener styringsgruppa også må ha som målsetting gjennom å jobbe videre ut ifra "godt nok- prinsippet" på de gjenstående prosjektene og være villige til å gjøre omprioriteringer i kommunale, fylkeskommunale og statlige prosjekt, sier Mustaparta. Det vil bli en utfordrende jobb å komme i mål med en pakke som svarer til forventningene lokalt og sentralt.