Slik lokker de flere unge til å bosette seg i kommunen: Listen med gratistilbud er lang

Gratis kommunale avgifter, barnehage og SFO er bare noen av godene kommunen lokker med for å stimulere til vekst i Evenes.

OPTIMISTISK: Ordfører i Evenes, Terje Bartholsen (Ap), sier at mye spennende skjer i kommunen for tiden. Han trekker blant annet fram Evenes flystasjon, som vil få 600 arbeidsplasser og oppføring av ny skole for 1. til 10. trinn samt flerbrukshall.  Foto: Håkon Wikan

– Vi har hatt lite boligbygging og boligprisene har vært veldig lave.

Terje Bartholsen
nyheter

– De siste 20 årene har folketallet gått ned. Vi har hatt lite boligbygging og boligprisene har vært veldig lave. Alt dette har medvirket til at vi blant annet tilbyr Evenespakken til tilflyttere, sier ordfører i Evenes, Terje Bartholsen (Ap).

I dag bor det kun 1.358 personer i kommunen i Nordland, og for å trigge så mange som mulig til å bosette seg i Evenes når kommunen blir vertskommune for rundt 600 nye arbeidsplasser på flystasjonen, vedtok kommunestyret i fjor «Stimuleringstilskudd – Evenespakken».