Høytidelig innsettelse av ny sokneprest

På gudstjenesten søndag 30.august i Ibestad kirke ble Anne Beate Tjentland innsatt som sokneprest i Ibestad og Andørja sokn. Mange fra både Rolla og Andørja var møtt fram for å ta i mot den nye soknepresten, og det ble en høytidelig og flott gudstjeneste. 

INNSETTELSE Bildet på kirketrappa viser bakerst fra venstre: Oddgrim Innerå, Marianne Molund og Tor Meyer. Fremst er prost Arne Håkonseth og sokneprest Anne Beate Tjentland.   Foto: Helge Molund

VELKOMMEN Tor Meyer overleverer biskopens tjenestebrev til Anne Beate Tjentland.   Foto: Helge Molund

nyheter

Prost Arne Håkonseth deltok med velkomsttale og biskopelig hilsen, og leder i Ibestad menighetsråd Tor Meyer leste biskopens tjenestebrev.

Vegard Innerå var kirketjener, menighetsrådsmedlem i Ibestad menighetsråd Marianne Molund og leder i Andørja menighetsråd Oddgrim Innerå var tekstlesere, mens Helge Molund var kantor.


– Jeg har hatt de fineste fem årene av livet mitt i Harstad

Når sogneprest Peter Shaw Wilhelmsson i disse dager sammen med familien pakker og forlater menigheten i Sandtorg og flytter fra Harstad, er han full av inntrykk, opplevelser og erfaringer fra sitt opphold.


Anne Beate Tjentland er opprinnelig fra Stavanger, men har bodd de siste ti årene i Oslo. Hun har tidligere jobbet som menighetsprest før hun de siste årene jobbet for Presteforeningen i Oslo. Tjentland ønsket å komme tilbake til presteyrket og søkte seg til Ibestad. Hun innehar nå 50 prosent stilling som sokneprest i Ibestad og Andørja menigheter, samtidig som hun beholder halv stilling som rådgiver i Presteforeningen, og vil pendle i en toukers-turnus mellom Oslo og Ibestad.