Meninger:

- Det investeres milliarder langs vår nordlige kyst, men denne veksten er vi ikke i nærheten av å se ringvirkningene av i nord

Mandag denne uken kom «lever-rapporten» som viser ringvirkninger for leverandørindustrien til olje- og gassektoren i Nord-Norge for 2019. Harstad har en vekst fra 2018 både i antall sysselsatte og antall millioner i leveranser til næringslivet, noe som selvsagt er positivt. Like fullt mener jeg vi ikke kan si oss å være fornøyd.

  Foto: Illustrasjon - Knut Godø

nyheter

Det investeres milliarder langs vår nordlige kyst, men denne veksten er vi ikke i nærheten av å se ringvirkningene av for Nord-Norges del. Her må selskapene, og særlig Equinor, ta et større samfunnsansvar om de skal forvente samme politiske støtte i tiden fremover. Vi står i en krevende tid med korona-krisen og et stupbratt fall i etterspørselen etter olje- og gass i verden. Lykkes man med en vaksine tidlig neste år vil vi forhåpentligvis oppleve en gradvis normalisering i tiden etter.

Før korona hadde vi rekordlav arbeidsledighet i Nord-Norge, men veksten er ulikt fordelt i landsdelen. Jeg tilhører derfor dem som ønsker at vi skal ta i bruk de mulighetene vi har i nord for å skape størst mulig vekst, se nye muligheter og bidra til at det skapes flere spennende og lønnsomme arbeidsplasser. Det handler om å rekruttere ungdom, bidra til at familier flytter nordover og at vi kan få til befolkningsvekst og utvikling i store og små lokalsamfunn. Jeg støtter derfor en konsekvensutredning av LoVeSe slik at man kan få avklart både muligheter, begrensninger og teknologiske løsninger for ny aktivitet i Nord-Norge.

Veien mot politisk flertall blir imidlertid stadig lengre når Equinor og andre aktører ikke viser stor nok vilje til å sikre oss som bor i landsdelen de ringvirkningene som de selv har lovet eller som bør kunne forventes når så mange milliarder investeres utenfor vår kyst. Nylig har et bredt flertall på Stortinget bedt om en ny vurdering av mulighetene for ilandføringen på Veidnes fra Johan-Castberg feltet. Jeg og Troms og Finnmark Høyre stiller klare forventninger til at man strekker seg langt i denne saken.

Skal vi lykkes med å bygge en kraftfull leverandørindustri i landsdelen i tiden fremover er det imidlertid mer som er nødvendig å få på plass. Selskapene må i sterkere grad bidra til regionale kjøp og oppbygging av kompetanse gjennom drifts-, vedlikeholds- og modifiseringskontraktene som lyses ut. Det må bli mindre innpendling til landsdelen og muligheter for mer lokal oppbygging av kompetanse i tiden fremover. Da må det til mer enn fagre ord, men faktisk handling fra de som innretter, rammer inn og lyser ut kontraktene. Her har selskapene et stort ansvar.

I en tid med grønn omstilling for å møte de felles internasjonale ambisjonene man har for klima og miljø, så er det viktig å huske at nettopp olje- og gassnæringen vil bety mye. Det er ingeniørene, pengene og kompetansen til de mange som jobber i leverandørindustrien og som driver teknologiutvikling, som også vil være premissgivere for våre muligheter i å skape grønne arbeidsplasser uten røde bunnlinjer i regnskapene.

Løsningen er ikke bråstopp i olje- og gassnæringen som miljøbevegelsen og deler av venstresiden i norsk politikk tar til ordet for, men en videre satsing. Jeg forventer imidlertid derfor at næringen kjenner sin besøkelsestid og bidrar til at ringvirkningene må bli større. Kun slik sikrer de støtte fra oss i nord.