Disse bedriftene kan bli tatt ut i storstreik

Det er brudd i meglingen i årets hovedoppgjør mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

Kan bli streik: Grovfjord båtbyggeri står på listen over bedrifter som kan bli tatt ut i en eventuell storstreik fra fredag.  

nyheter

– Jeg kan bekrefte formelt at det er brudd i meglingen og at lister over plassfratredelse og bedrifter som vil bli tatt ut i streik, er oversendt riksmegleren, sier informasjonssjef Andre Nerheim i Fellesforbundet til VG.

På denne listen står disse bedriftene i harstadregionen: Harstad Mek. Verksted AS, Manoda AS, Grovfjord Båtbyggeri AS, Grovfjord Mek. Verksted AS og Norsk Stål AS, avdeling Harstad.