Uakseptabelt, uverdig og respektløst

Når ulykken rammer et ungt menneske på det mest brutale, henger økonomi og livskvalitet ekstremt tett sammen.

nyheter

«Jeg hadde helst sett at jeg slapp å gå igjennom dette, men også at mamma og pappa slapp å måtte bruke så utrolig mye energi på disse sakene. Vi har brukt om lag 2,6 millioner til nå for å tilrettelegge for meg.»

Den sterke situasjonsbeskrivelsen fra 20 år gamle Andrea Bruun Eivik gjør inntrykk, og spesielt bør Pasientskadenemnda og Harstad kommune ta den innover seg. Det er nemlig disse to offentlige instanser som er adressat for 20-åringens kritikk – men aller mest hennes bønn om hjelp for at hun selv og familien skal kunne komme seg videre i livet.

20-åringen har i dag behov for omfattende tilrettelegging etter en hjernekreftoperasjon, og siden det er ført bevis for at det også dreier seg om feilbehandling, søkte hun for over tre år siden Norsk pasientskadeerstatning (NPE) om erstatning. Etter et avslag med påfølgende klage, ble saken videresendt og bekreftet mottatt av Pasientskadenemnda i oktober 2017. Der ligger den fortsatt.

Det er lett å tiltre Per-Willy Amundsens og Eivind Stenes utsagn om at dette er uakseptabelt. Det er også grunn til å tilføye uverdig og respektløst. Og når Pasientskadenemnda i mai i år tillater seg å melde om at hun må påregne ytterligere åtte måneders ventetid, er historien knapt til å tro. Her må noen med ansvar, makt og myndighet gripe inn, for forklaringen fra nemnda kan ikke aksepteres.

Når ulykken rammer et ungt menneske på det mest brutale, henger økonomi og livskvalitet ekstremt tett sammen. Da finnes det ikke en eneste god grunn som kan forvare en trenering av saksbehandlingen som i dette tilfellet. Omorganisering og stor utskifting i organisasjonen er forklaringer som aldri burde vært uttalt av et offentlig organ.

Harstad kommune har også en dør å feie for i denne saken. For det er kritikkverdig når kommunen, som forvalter tilskuddene fra Husbanken på denne type tiltak, heller ikke har tatt seg bryet verken med å behandle eller besvare familiens søknad om tilskudd til egen bolig tilknyttet familiens hus på Sama.

Verken Harstad kommune eller Pasientskadenemnda kan oppfylle drømmen Andrea Bruun Eivik en gang hadde om å bli bilmekaniker. Men de kan snarest sørge for at hun og hennes familie gis en mulighet til å komme seg videre i livet.