HT mener:

En god og helt nødvendig omstart

Å få Grytlandsferga tilbake på vannet, fordrer at alle på laget spiller mot samme mål.

nyheter

En god og helt nødvendig omstart

Venneforeninga Grytøy-Harstad Fergeselskap har fått nytt styre. Det var helt nødvendig for å få arbeidet med MS «Grytøy» på rett kjøl.

I et intervju med Harstad Tidende forteller styreleder Sicilie Kanebog at styret er godt i gang, og at dialogen med Nordnorsk fartøyvernsenter i Gratangen er god. Like over ferien ønsker man også et møte med Riksantikvaren for å gjøre opp status forhold til økonomien i prosjektet. Vi har åpenbart å gjøre med et styre som tar nødvendig tak for lose Grytlandsferga trygt i havn.

Spesielt det siste halvåret har det kommet til overflaten at restaureringen av MS Grytøy har vært en seilas i opprørt hav. Glansbildet fra da båten klappet til kai på Lundenes 29. juni for litt over åtte år siden, slo sprekker etter relativt kort tid. Samholdet og dugnadsånden forvitret, og frivillige bidragsytere ble ekskludert i tur og orden. Det er skjebnesvangert for en venneforening, og når ledelsen ikke maktet å dempe konfliktnivået, var det naturlig at styret mønstret av, slik resultatet ble på årsmøtet i juni.

Restaureringsprosjektet MS Grytøy, som i vesentlig grad er prisgitt frivillighet, dugnadsånd og samhold, er etter alt å dømme kurset inn i smulere sjø. Der må det også bli forbli dersom man skal klare å gjenskape idyllen fra da MS Grytøy ble satt i melkerutetrafikk mellom Grytøy og Harstad i 1954.

Det nye styret har helt korrekt satt seg som mål å involvere alle som ønsker å bidra i dugnadsarbeidet. Å få Grytlandsferga tilbake på vannet, fordrer at alle på laget spiller mot samme mål, og styreleder Kanebog sa det selv så treffende i et intervju like etter tiltredelsen: Vi må legge bak oss det som har skjedd. Dette er et spennende og viktig prosjekt å få gjennomført for Harstad som by og for turistnæringen. Derfor må det ikke havarere på grunn av strid og personkonflikter.

Det er et ansvar som tilligger flere enn det sittende styret.