Politiet etterforsker rutinesvikten

På bakgrunn av det som har kommet fram i media i løpet av helgen har politiet besluttet å opprette sak og etterforske om Hurtigruten som foretak eller enkeltpersoner kan ha overtrådt bestemmelser i straffeloven om smittevern, og/eller bestemmelser gitt i medhold av smittevernloven.

ETTERFORSKNING: Politiadvokat Thomas Rye-Holmboe styrer informasjonen fra politiet i denne saken. Arkivfoto 

nyheter

Sentralt for etterforskningen vil være å avklare om foretaket og/eller ansvarlige personer om bord på fartøyet hadde grunn til å iverksette tiltak for å forhindre videre smitte av covid-19 ved anløp Tromsø havn fredag 31. juli 2020.

Politiet har på nåværende tidspunkt ingen ytterligere opplysninger å gi.