Leirskoleåpning som planlagt

Ved Grøtavær leirskole forbereder de seg på storinnrykk utover høsten, ifølge konstituert rektor Dag Erik Eriksen ved Stangnes ungdomsskole som driver leirskolen på Grøtavær.

FORBEREDT: Grøtavær leirskole er klar til å ta imot de første elevene 17. august.  Foto: Gurid Ivarhus Næss

nyheter

Allerede 17, august tar de imot de første elevene som blant annet kommer fra Ankenes skole i Narvik. Ifølge Eriksen har leirskolene i dag gult beredskapsnivå knyttet til smittevernregler, som betyr at man må følge avstandsreglene, hygiene og at ingen elever som er syke kan delta på leirskolen.

– I tillegg har vi en antallbegrensning der vi ved behov deler elevene inn i to kohorter. Når vi åpner kan vi ta imot 66 elever, mot normalt 80. Til tross for smitteverntiltakene vi er nødt til å følge skal vi være i stand til å gi elevene et tilnærmet fullverdig tilbud til alle de aktivitetene vi under normale omstendigheter kan tilby, sier Eriksen.