Derfor er det lite vann i Storvann Syd. Vannstand vil være lav en god stund

Arbeidet med å ferdigstille slusen i demningen i Gausvik er utsatt ett år på grunn av korona.

Demningen på Storvann Syd, Leder Øyvind Strøm i Hålogaland produksjon i Hålogaland kraft  Foto: ODD LEIF ANDREASSEN/HARSTAD TIDE

nyheter

For å kunne skifte luke og styring i demningen på vannstanden være så lav som mulig. Planen var at dette arbeidet skulle være ferdig sist vinter, men så kom korona-pandemien.

Det sier leder Øyvind Strøm i Hålogaland Kraft Produksjon.