Sør-Troms Museum:

Stavkirke til Trondenes er under konstruksjon

Det nye tilskuddet til middelaldergården ved Trondenes historiske senter er en historisk korrekt stavkirke.

I byggeprosessen: Replikaen av Haltdalen kirke på verkstedet i Sjøvegan.  Foto: Harriet Olsen

nyheter

– Trondenes middelaldergår er allerede nå en stor attraksjon som levende gård. Når stavkirka kommer opp neste vår, vil det avrunde middelalderopplevelsen for publikum. Ikke minst siden det er lagt inn mye nøye arbeid og forskning om tradisjonelle byggemetoder av våre museumshåndverkere. Stavkirka vil bli en unik oppdagelse både for publikum og fagfolk, sier direktør ved Sør-Norsk Museum Sabrina van der Ley.

Materialer og bygningsdeler til stavkirken produseres ved regionmuseet i Sjøvegan før bygningen fraktes til Harstad. Kirken settes opp på Trondenes våren 2021.