Leder:

Sommer i ladekø

Hva er akseptabel ventetid på å få ladet elbilen på det norske veinettet? Elbilforeningen har betegnet årets sommer som en stresstest på tempoet i utbyggingen av hurtigladere.

Med gjeldende prognoser for tilveksten i elbilparken anslås det et behov for 9600 hurtigladere innen 2025 – mot dagens 2750.

nyheter

Foreningens nestleder, Petter Haugneland, forteller i Dagens Næringsliv om lange ladekøer rundt om i landet, i ekstreme tilfeller helt opp mot ti timer. Da kan begrepet «stresstest» tas bokstavelig. Det skal ikke så mye til før det blir kø ved ladestasjonene, og at det oppstår flaskehalser på nye steder denne sommeren, måtte forventes. Antallet elbiler øker stadig. Koronaen har fått nordmenn flest til å begi seg ut på veiene i sitt nærmeste ferieland. Kollektivtransport skal vi helst unngå. Og ferske elbileiere som strever med ladingen, bidrar visstnok også til køfaktoren.

Elbilister flest har sikkert fått med seg rådet om ikke å fullade, ettersom de siste prosentene tar lengst tid. Velbrukte uttrykk som «dugnad» og «krisetiltak» kan gjerne hentes inn også til dette formålet, og flere forholdsregler kan sikkert overveies. Men det grunnleggende, fremtidsrettede tiltaket gjelder selvsagt utbyggingen av ladestasjoner.

En rapport fra Elbilforeningen viser et stort etterslep. Med gjeldende prognoser for tilveksten i elbilparken anslås det et behov for 9600 hurtigladere innen 2025 – mot dagens 2750, alt medregnet. Dette blir ikke bare et spørsmål om tettheten på det landsdekkende ladekartet, men i høy grad om kapasiteten på hver stasjon. Selv med den fengende betegnelsen «lynlader» kan de som fyller bensin eller diesel kjøre videre på en brøkdel av tiden. En teknologi som minsker tidsforskjellen – og kødannelsen - så det virkelig monner, er ikke innen rekkevidde.

Økt kapasitet for elbillading handler derfor også om å utvide arealer, noe som kan skape arealkonflikter. Rapporten anbefaler større ladeparker med minst 50 hurtigladere for hver 150 kilometer på hovedveinettet. Også utfordringene står i kø når det gjelder den utbyggingen som tross alt er godt i gang, men som må bli reelt landsdekkende – og i rimelig grad kunne ta unna trafikktoppene. For et rimelig forhold mellom antallet elbiler og kapasiteten i ladenettverket er et spørsmål om å bestå en stresstest, eller egentlig: om en elbilpolitikk som fungerer.