HT mener:

Alvorlig feilslag

WHO har både en viktig rolle med å forebygge kriser og har de nødvendige erfaringer og fullmakter.

nyheter

Et av Donald Trumps krumspring under korona-våren besto i å varsle midlertidig stans i USAs pengebidrag til Verdens helseorganisasjon (WHO). Men det stoppet ikke der. Denne uken fulgte den formelle utmeldingen av organisasjonen, en dramatisk beslutning i den situasjonen verden og dens helseorganisasjon befinner seg i. Forklaringen er minst todelt. Trump vil gjøre Amerika stort igjen ved å avvikle landets internasjonale lederrolle. Og med USAs økende koronakrise øker også Trumps behov for avledningsmanøvre og for å skylde på andre. Smittebølgen er ute av kontroll, flere stater snur gjenåpningen, fraværet av en nasjonal ledelse er pinlig iøynefallende – og Trump daler på målingene noen måneder før presidentvalget.

I en tidligere fase av Trumps turbulente forhold til omverdenen høstet Kina lovord for sin innsats med det nyoppdagede viruset – og for sitt samarbeid med WHO. Et par måneder senere var budskapet at WHO befant seg i lommen på Kina, mens lovordene tilfalt Gro Harlem Brundtland. Organisasjonen har mye å lære av hennes lederperiode for 20 år siden, mente han. Brundtland kvitterte for oppmerksomheten med en nøktern og diplomatisk formulert advarsel mot utmeldingstrusselen.

WHO har både en viktig rolle med å forebygge kriser og har de nødvendige erfaringer og fullmakter til informasjonsdeling og til å bistå alle land under en pandemi, poengterte hun. FNs generalsekretær António Guterres betegnet WHO som avgjørende i kampen mot koronaen, noe også norske helsemyndigheter har understreket ved flere anledninger. Med sine svakheter og feiltrinn er WHO kort sagt det redskapet som står til rådighet for verdenssamfunnet. Derfor er det nødvendig også med den vedtatte evalueringen av koronahåndteringen.

WHOs forhold til Kina i pandemiens startfase, og under lovordene fra Trump, trenger en kritisk granskning. Og USAs andel av WHO-finansieringen syntes moden for revisjon. Men intet av dette, og neppe noe annet heller, kunne hindre den utmeldingen som utgjør et dramatisk brudd med USAs sentrale rolle fra opprettelsen av WHO og gjennom hele dens historie. Utmeldingen er en gal resept basert på feil diagnose på et håpløst tidspunkt, og kan trolig bare endres ved et presidentskifte i høst.