Alkolås bør prøves

Fyllekjøring er et trafikk- og safunnsproblem som krever både utholdende innsats og nytenkning.

nyheter

Den som går til fastlegen for å søke hjelp med sitt alkoholproblem, kan miste førerkortet på stedet. For i slike tilfeller har legen både en fullmakt til inndragning og en plikt til å rapportere videre. Men man kan med rette spørre hvor effektiv denne praksisen er, med tanke på å ta tak i et avhengighetsproblem – og å forebygge promillekjøring. Organisasjonen MA – Rusfri Trafikk foreslår en alternativ ordning: Gi legen en mulighet til å skrive ut bruk av alkolås etter en individuell vurdering og med jevnlig oppfølging.

I et NRK-innslag ga generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen en god illustrasjon på hva dette ofte handler om. Med alkolås kan vedkommende fortsatt bruke bilen i jobben, kjøre barna og komme seg i butikken – garantert edru når startnøkkelen vris om.

Lederen i Norsk forening for samfunnsmedisin, Tom Sundar, støtter forslaget og bekrefter at mange kvier seg for å snakke med fastlegen om et alkoholproblem av frykt for å måtte parkere bilen. Har man fortsatt jobb og familie, kan en inndragning forsterke problemene snarere enn å komme i gang med å behandle dem. Et poeng er det også at Sverige, Finland og flere andre land har innført en slik alkolåsordning, med gode erfaringer.

Nylig kunne Statens vegvesen presentere en 2019-statistikk med fortsatt klar nedgang i antall hardt skadde i trafikken og med dødstall på et stabilt, meget lavt nivå. I europeisk sammenheng står Norge øverst på pallen for trafikksikkerhet for femte år på rad. Dette gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med visjonen om null trafikkdrepte. Og jo mer kunnskap om ulykkesårsakene, dess mer kan tiltakene spisses inn. Kartleggingen viser at rus er en del av bildet i hver tredje dødsulykke. Og daglig kjøres det anslagsvis 200.000 kilometer i påvirket tilstand på norske veier.

Fyllekjøring er et trafikk- og samfunnsproblem som krever både utholdende innsats og nytenkning. MA-forslaget fremstår som et nyttig innspill til myndighetenes strategiarbeid. Forslaget vil jo fange opp et begrenset antall potensielle promillekjørere og lanseres heller ikke som noen kvikkfiks. Men en ordning med å blåse i en alkolås før start kan i alle fall bli et godt supplement til å blåse i et alkometer underveis.