Jakter dødsalger for å kunne advare lokale oppdrettere i tide

I fjor vår tapte lokale oppdrettsselskaper store summer da algeinvasjonen slo til i Astafjorden og Ofotfjorden. Fisken i merdene begynte å dø, rett foran sjokkerte og fortvilte røktere.

I samarbeid med Funn og Sea-Eco gjennomføres sanntidsmålinger av de usynlige mikroalgene, og det gir oppdretterne oversikt ved vårens algeoppblomstring.

nyheter

Sanntidsmålinger av de usynlige mikroalgene gir imidlertid oppdretterne i Ofotfjorden og Astafjorden oversikt ved denne vårens algeoppblomstring, skriver Funn i en pressemelding. Målingene utføres av Sea-Eco og Funn i samarbeid med oppdretterne, og kvalitetssikres av Havforskningsinstituttet.

Ann-Kristin Fallmyr Jensen i Sea Eco gjennomførte i dag et tokt ved Kleiva Fiskefarm sine lokaliteter i Astafjorden. Hun er prosjektleder og svært fornøyd med at dagens målinger med algedata er tilgjengeliggjort for oppdretterne allerede før hun har klappet til kai.

- Dataene fra målingene går direkte opp i skyen fra Fluorproben slik at oppdretterne enkelt kan gå inn via et eget dashboard å se målingene i sanntid, heter det i meldingen.

Kleiva fiskefarm har gått sammen med Salaks, Ballangen sjøfarm og Gratanglaks i prosjektet og får nå ukentlig oppdatering på typer alger, fordeling i fjordsystemene og på hvilket dyp de er. De oppdretterne som er med på prosjektet har full oversikt over ikke bare sine egne lokaliteter, men hele fjordsystemetm, hevder Funn og Sea-Eco.

Fjorårets erfaring med massedød av fisk og manglende informasjon om utviklingen gjorde situasjonen i fjor ekstra vanskelig. Kleiva Fiskefarm og de andre oppdretterne bruker derfor dashbordet aktivt. Dataene kan brukes direkte som beslutningsgrunnlag om noe skulle skje.