Ber om støtte til beitepusser

Fjellaksla Gård og Annar Andersen søker om tilskudd fra næringsfondet i Evenes.

  Foto: Illustrasjon

nyheter

Målet er å kjøpe en beitepusser for å holde bygd og kulturlandskap åpent for allmennheten og beitedyr. Konseptet er å tilby tjenester som krever bruk av beitepusser. Dette kan være krattrydding/rydding av brakkland etc, både for andre landbruksbedrifter, campingplasser, samt andre bedrifter og privatpersoner som trenger rydding av tilgrodd land.


Jakter dødsalger for å kunne advare lokale oppdrettere i tide

I fjor vår tapte lokale oppdrettsselskaper store summer da algeinvasjonen slo til i Astafjorden og Ofotfjorden. Fisken i merdene begynte å dø, rett foran sjokkerte og fortvilte røktere.


I sakspapirene til formannskapet viser rådmannen til at søkerne allerede er etablerte landbruksbedrifter i Evenes kommune. Mens vedtektene tilsier at slike maskinelle tilskudd kan gis til virksomheter i en oppstartsfase, og/eller knoppskyting av mindre eksisterende bedrifter - dog ikke til kjøretøy.