Nytt fjes hos KUPA

Edny-Beate Karlsen er ny seniorrådgiver ved kontoret i Harstad.

SKIFTER BEITE Edny-Beate Karlsen går fra Resight til KUPA. 

nyheter

Hun er 40 år, opprinnelig fra Harstad og sivilingeniør i kommunikasjonsteknologi fra NTNU. Etter endt utdanning i 2005 arbeidet hun som førstekonsulent ved Brønnøysundregistrene (2 år), som seniorkonsulent i Visma Consulting (10 år) og som HR-ansvarlig og prosjektleder i Resight (3 år).


Lederskifte i Resight: – Da muligheten dukket opp var det lett å ta et nytt veivalg

1. juni overlater Helene Lund Engebø roret i Resight til Jørgen Bratting.


Hennes prosjekterfaring strekker seg fra små prosjekter til store og komplekse system- og endringsprogram, der hun har hatt ledende prosjektroller. Hun tiltrer stillingen i KUPA 01.09.20 og vil spesielt arbeide med utvikling og gjennomføring av prosjekter for kunder i etablert næringsliv, heter det i en melding fra inkubatoren.

KUPAs team bistår bedrifter med innovasjons- og utviklingsprosesser. Størst aktivitet har de innenfor bransjene energi, sjømat, maritim, samt bygg- og anlegg.


Flere kvinner inn som styrekandidater?

Tirsdag arrangerer Medkila Girl Power Tank en nettverkssamling kalt «Styrekandidat?».


– Vi fikk 29 godt kvalifiserte søkere på den utlyste stillingen og Edny-Beate ble valgt på grunn av hennes kompetanse og erfaring innenfor områder som prosjektledelse, digitale tjenester og grensesnittet mellom organisasjon, individ og teknologi», skriver adm. direktør Trond Slettbakk.