Universitetet i Tromsø får til sammen 4,3 millioner for å opprette desentraliserte utdanningstilbud

Det er nettbasert barnehagelærerutdanning og en økonomiutdanning rettet mot det grønne skiftet som nyter godt av pengene.

  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Midlene er en del av en pott på 100 millioner kroner som regjeringen har bevilget til universiteter og høyskoler over hele landet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier de vil gjøre utdanning mer tilgjengelig for voksne med familie, jobb og boliglån slik at flere kan lære hele livet.

– For å få det til trenger vi flere fleksible og desentraliserte tilbud som er tilpasset den livssituasjonen mange voksne er i, sier han.


Blir ny viserektor

Førstelektor ved Handelshøgskolen UiT, Bård Borch Michalsen, er ansatt som ny viserektor ved UiT.


Fleksible utdanningstilbud kan være desentraliserte, nettbaserte eller samlingsbaserte.

– For mange er det vanskelig å kombinere studier med jobb og familie. Siden disse pengene skal gå til tilbud som er på deltid og basert på samlinger og nettundervisning, kan flere ta utdanning der de bor og bidra med viktig kompetanse i sine lokalsamfunn, sier Asheim.

2,4 millioner kroner går til "Økt konkurranseevne gjennom grønn omstilling, og 1,9 millioner kroner går til "Utviklingsprosjekt innen fleksibel BLU i Troms og Nordland".

Prorektor Wenche Jakobsen ved UiT forklarer at fleksibel BLU er en samlings- og nettbasert utdanning for barnehagelærere, mens det andre studiet er en økonomiutdanning gjennom Handelshøyskolen som er vinklet inn mot det grønne skiftet.


Storsatsing på studieplasser til UiT: – Vil komme flere til Harstad

Nord-Norge får over 500 flere studieplasser hvorav 372 studieplasser går til UiT. Nasjonalt fordeles 4.000 studieplasser, noe som gir UiT alene nærmere ti prosent av den nasjonale satsingen.


– Vi er veldig glade for disse pengene og mener det har stor betydning for hele landsdelen, sier hun. Studiene starter til høsten, og samlingene vil bli gjennomført fra Narvik i sør til Alta i nord.

– Responsen har vært kjempebra. Bare til barnehagelærerstudiet var det 90 søkere, sier Jakobsen.