Meninger:

Mayday Mayday Mayday, MS Grytøy står på grunn...

...sier Harstad Tidende på leder om situasjonen i Venneforeningen Grytøy Harstad Fergeselskap.
nyheter

Jeg, sammen med 120 andre betalende medlemmer i foreningen, fikk kaffekoppen i vrangstrupen da vi leste lederen i Harstad Tidende på lørdag.

Her bruker vår lokalavis spaltemeter etter spaltemeter av plass på en mindre gruppe mennesker som mener at de snakker for hele samfunnet på Grytøy og foreningens medlemmer. Disse personene, syv i tallet, består av fire medlemmer og mener at de har rett til å snakke for alle oss andre etter at vi har tatt våre valg. Tallet på betalende medlemmer har variert gjennom årene, men de har vært klar i sine valg når styremedlemmer og styreleder skulle velges. Disse har gjennom historien vært enstemmig på alle valg, ved unntak av et der to stemte imot det ene styremedlemmet.

Styret har altså tilnærmelsesvis 100 prosent oppslutning av medlemsmassen, men har altså måttet finne seg i å bli trakassert av et mindretall på 3,3 prosent gjennom flere år. Men nå med Harstad Tidendes redaktørs hjelp, hva er det som skjer? Redaktøren mener at styret må kaste kortene da det er uro på Grytøya? De sier at hele Grytøya står bak disse mennene, er det noen som har sjekket sannhetsgehaltet i denne uttalelsen? At Edvin Eriksen hiver seg på denne saken og utbasunerer at hele øyriket står bak han er jo et sjokk for noen, men dette er dessverre hans måte å drive lokalpolitikk på.

Det er vanskelig for mange av oss å dele Eriksen & co sin oppfatning av styret når vi vet at disse personene har brukt store deler av sin fritid til å arbeide dugnad og ikke minst skaffe finansiering til prosjektet (mellom 25 og 30 millioner til nå). At styret nå trekker seg er et alvorlig tap og tilbakeslag for dette flotte prosjektet.

Jeg tror at de fleste er enig i at nok er nok, og håper at denne «bygdekrangelen» ikke skal få senke en av Nord-Norges flotteste kulturminneprosjekt.

Konflikten rundt MS Grytøy er ikke noe nytt fenomen men har levd sitt eget liv fra Harstad kystlag, for ca ti år siden, planla å kjøpe henne tilbake til Harstad. Flere styrer og styreledere har kastet kortene i denne konflikten, som i hovedsak har sitt utspring hos noen enkle sjeler fra Grytøya som i tillegg påberoper seg retten til å snakke for hele øya.

Vi andre som bare vil MS Grytøy vel får håpe at et nytt styre får den arbeidsroen det kreves for å ferdigstille henne slik at hun får forskjønne hverdagen i hele Hålogalandregionen med sitt blide åsyn!