Meninger

Snøras, overbygninger og uansvarlig pengebruk

Nylig gikk det et kjemperas på Pollfjellet, og heldigvis ble ingen mennesker skadet.
nyheter

For de som trafikkerer en så rasutsatt strekning er det helt utrolig å registrere at folket ønsker tunell eller skredoverbygging, mens myndighetene/veivesenet vil ha skredtårn. Riktignok vil et aktivert skredtårn kunne utløse ras, men er det ikke å stole litt for mye på data og annen teknikk, å la dette være skredutløser?

Kan ikke ras gå, uavhengig av skredtårn? Jeg bare spør.

På Aunfjellet er det brukt millioner av kroner for å hindre både snø- og steinras.

Årets vinter har vist at – til tross for sikringen til flere millioner, så har aldri veien vært så mye stengt, og flere ras har gått, og ingen har blitt skadet. Heldigvis!. Riktignok har det vært en voldsom snøvinter, men sikringen skulle vel møte disse snømengdene?

Pollfjellet snakker om det. Auningene snakker om det; nemlig overbygning.

Hva er det som gjør at det både her og der skal det gambles med trafikantenes sikkerhet?

Det er jo det som skjer når ikke de beste løsninger blir valgt.

-Ja, men kjære deg! De beste løsningene koster jo så mye penger. Det har vi ikke råd til, sier sikkert Erna Solberg, Frank Bakke Jensen og Knut Arild Hareide. Javel, så koster det sikkert penger - når dere sier det.

Men hvis dere er så redd for dyre løsninger – selv om de er sikre – så bør dere se på noe av regjeringens egen pengebruk.

Det brukes tusenvis av millioner på å bygge en militær flyplass på Evenes. Det til tross for at det 10 mil lenger nord – i luftlinje – ligger en Andøya flystasjon, som med små justeringer - og minimale kostnader - kan huse alt det som det nå skal bygges ut for på Evenes.

Kjære Erna , Frank Bakke Jensen og Knut Arild! Ikke kom å fortell oss at ting er dyrt – så lenge dere sløser millionene på Evenes. Dere har penger til det dere vil. Mange skredutsatte strekninger fortjener bedre løsninger enn et skredtårn.