Betinget jubel i Kilbotn

Etter flere tiårs arbeid ser det nå ut til at det kan bli trygt for gående og syklende å ferdes i Kilbotn.

Brandhågsvingen i Kilbotn er ifølge småbarnsforeldrene svært trafikkfarlig. – Derfor går både barn og voksne heller på andre siden av veien av frykt for at bilistene ikke skal oppdage dem i tide, sa de til Harstad Tidende i 2015. Arkivfoto   Foto: Andreas Isachsen

nyheter

I oktober 2015 skrev Harstad Tidende om opprørte beboere som fryktet at det når som helst kunne skje en ulykke langs denne strekningen, og etterlyste strakstiltak for å bedre forholdene for de myke trafikantene. De hadde da ventet på gang- og sykkelvei i 15 år.

I juni 2018 skrev vi at detaljreguleringen av gang- og sykkelveien gjennom Kilbotn skuklle legges ut til offentlig ettersyn, og at strekningen fra Holla til Blomjoten om ikke altfor lenge vil få sin lenge etterlengtede oppgradering.