Oppstart for Boltåsen transformatorstasjon

Statnett har vedtatt oppstart av arbeid knyttet til Boltåsen transformatorstasjon. En stasjon i regionalnettet med kobling til 132 kV Kvandal-Kanstadbotn.

Illustrasjonsfoto: Tore Skadal 

nyheter

I mars fikk Statnett konsesjon fra NVE til å fornye 132 kV-kraftledningen fra Kvandal til Kanstadbotn. Samtidig fikk Hålogaland Kraft Nett AS konsesjon til å bygge to nye stasjoner, Boltåsen og Niingen, i regionalnettet, ifølge en pressemelding fra Statnett. Boltåsen er tilknyttet Kvandal-Kanstadbotn og dermed medfører også dette noen endringer for Statnett

– Statnett er byggherre for deler av arbeidene ved stasjonen, og det er dette vi nå har fått oppstartsvedtak på, skriver Tore Jostein Jacobsen som er prosjektleder for Statnetts del av anleggsarbeidet.


Lokale kraftselskap jobber for å bli med når Statnett bygger nye linjer:

Samler seg for kraft

Kraftleverandørene i regionen jobber sammen for å sikre at de får fremme regionens synspunkt, når Statnett skal søke om konsesjon for å fornye kraftlinjene.


Det er Hålogaland Kraft Nett AS som har byggherreansvaret for Boltåsen stasjon og derfor er en egen utbyggingsavtale signert mellom HLK og Statnett hvor ansvar og kostnader er fordelt.

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for arbeidene ved Boltåsen er sendt for godkjenning til NVE.


Nye transformatorstasjoner på gang

Hålogaland Kraft skal ha opp to nye transformatorstasjoner. Utbyggingen av Evenes flystasjon krever bedre forsyningssikkerhet.


For fornyelse av kraftledningen er forespørsel sendt fem kvalifiserte leverandører på bygging og riving av 132 kV-kraftledningen. Forespørselen inkluderer også skogrydding, samt opparbeiding av nødvendige veier og baseplasser, ifølge pressemeldingen.

Tildeling av kontrakt til hovedentreprenør er planlagt nærmere årsskiftet 2020/21. Oppstart av anleggsarbeid er planlagt 2021 og ferdigstillelse i slutten av 2023.