800 færre helt ledige i fylket

Per 19. mai var det registrert 8298 helt ledige i Troms og Finnmark, noe som utgjør 6,4 % av arbeidsstyrken mot 7,0 % for ei uke siden.

SYNKER Færre personer i vårt fylke er nå helt arbeidsledig.  Foto: Illustrasjon

nyheter

Det er i tillegg 6097 delvis ledige, noe som utgjør 4,7 % av arbeidsstyrken, rapporterer Nav, Det er første gang ledigheten går ned blant både helt og delvis ledige siden 13. mars.


Får fem millioner kroner til å oppgradere bibliotek og undervisningslokaler

Stortinget har vedtatt en solid pott penger til oppgradering av universitetene. Noe av det drypper også på Harstad.


– Dette er en positiv og ventet nedgang i tråd med at samfunnet gradvis åpnes opp, sier fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen i en pressemelding.


Flere detaljer om ledigheten per i dag finner man på Nav Troms og Finnmark sin oppdaterte statistikkside om arbeidsmarked, permitteringer og sykmeldinger.

Månedlig rapport med om arbeidsmarkedet legges fram fredag 29. mai 2020.